Kor­te pers­bo­ring on­der nut­slei­din­gen

Korte persboring onder nutsleidingen in voetpad.
Klaarplaatsen van rioolaansluitingen tijdens straatrenovatie.

Boorsysteem voor boren standaard buizen van 5 meter tot aan rooilijn.
Zonder gevaar van beschadigen bestaande nutsvoorzieningen.

Meer info over dit product?

Contacteer ons