Gra­vi­ta­i­re pers­bo­rin­gen Dro­gen­bos

Boorprincipe : het toestel wordt in een Persput van 5 meter diept opgesteld. De boringen werden uitgevoerd zonder aankomstput, maar werden rechtstreeks aangesloten op een nabij gelegen betonnen riolering diameter 1600.

Vier boringen werden uitgevoerd met PP buizen diameter 450, de afstand varieerde tussen de 15 en 30 meter.

De aansluiting werd gerialiseerd van binnenin de betonbuis diameter 600, doormiddel van kroonboring.
De hoofdrioleering vevond zich 6 meter onder het wegdek. 

Door deze methode toe te passen werd het wegverkeer niet gehinderd. Doordat we vanop een afstand konden boren kwamen aanpalende huizen en bestaande nutsvoorzieningen niet in gevaar.

Meer info over dit product?

Contacteer ons